Ett parti fettfri HYLA mjölk återkallas från handeln

Valio Oy har återkallat ett parti Valio fettfri mjölk HYLA UHT 1 l från handeln. Partiets bäst före datummärkning är 5.9.2013. I partiet har påträffats förpackningar där mjölken är klimpig och illaluktande. Återkallelsen gäller endast detta parti och denna produkt.

Produkten tas bort från handeln och bortskaffas.

På förfrågningar från konsumenterna svarar Valios konsumentkontakt, tfn 0800 0825 eller www.valio.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 040 351 6884, annika.pihlajasaari at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Bild på förpackningen:

hyla_maito.png : 94 kB

Bild: Valio Oy