Ett parti kaffegrädde återkallas från handeln

Valio Oy har återkallat ett parti Valio kaffegrädde 10 % laktosfri 3,3 dl från handeln. Partiets bäst före datummärkning är 15.2.2013. I partiet har påträffats förpackningar som är uppsvullna och själva grädden är klimpig och illaluktande. Felet beror på bakterieverksamhet som troligen orsakats av ett funktionsfel i förpackningsmaskinen. Produkten är inte hälsovådlig, men olämplig som människoföda på grund av sina sensoriska egenskaper. Återkallelsen gäller endast detta parti och denna produkt.

Valio informerade gross- och detaljhandeln om återkallelsen fredagen den 11 januari 2013. Produkten har tagits bort från handeln och bortskaffas.

På förfrågningar från konsumenterna svarar Valios konsumentkontakt, tfn 0800 0825 eller www.valio.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Raija Törmä-Oksanen, tfn 040 489 3365, raija.torma-oksanen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bild på förpackningen:

kahvikerma_valio.jpg : 33 kB