Ett vegetabiliskt örtkosttillskott med namnet AMS 3 (J&R Fitness Store/Leader Foods Oy) innehåller Eurycoma longifolia som betraktas som ett nytt livsmedel och har därför återkallats från marknaden

Enligt den kosttillskottsanmälan som företagaren lämnat innehåller det vegetabiliska örtkosttillskottet AMS 3 som J&R Fitness Store Oy / Leader Foods Oy (från och med 19.7.2010) (Vanda) låtit tillverka Eurycoma longifolia som i EU betraktas som ett nytt livsmedel. Eurycoma longifolia betraktas enligt kommissionens förteckning över nya livsmedel som ett nytt livsmedel och saluhållande och marknadsföring av nya livsmedel förutsätter ett sådant tillstånd som avses i förordningen om nya livsmedel (EG) nr 258/97.

Produkten har saluhållits i J&R Fitness Store Oy:s butiker i Tammerfors, Esbo, Helsingfors och Vanda och i webbutiken. Produkten har sålts slut i butikerna, men det kan ännu finnas kvar av produkten hos konsumenter, eftersom produktens sista bäst före -datum är 09/2010. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna har instruerat och väglett företagaren i frågor som gäller egenkontroll och återkallelse. Företagaren har informerat sina återförsäljare om saken och har också satt ut information om saken på sina webbsidor.

Konsumenter ombes returnera produkten till inköpsstället. J&R Fitness Store Oy / Leader Foods Oy gottgör kunden med priset på produkten mot burken.

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Saluhållande och marknadsföring av Eurycoma longifolia och livsmedel som innehåller Eurycoma longifolia är inte tillåtet, eftersom växten inte godkänts på det sätt som avses i förordningen om nya livsmedel (EG) nr 258/97. För produkten har inte ansökts om ett sådant tillstånd som avses i förordningen om nya livsmedel och man har inte tillräckligt med information om produktens säkerhet med tanke på konsumenterna.

Information om nya livsmedel:
Evira.fi > Tillsyn och företagare > Nya livsmedel

Mer information:
Leader Foods Oy, kvalitetssäkringsdirektör Magali Laasonen, magali.laasonen@leaderfoods.fi, tfn 044 272 6901
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, tfn 020 77 24291

ams3.jpg