Eventuella fogfel i förpackningarna till ett parti ostsoppa med rökt ren

Information om produkten: Valio Viola ostsoppa med rökt ren HYLA UHT tetraförpackning på 500 ml. Bäst före 7.6.2010.

Fel: Till följd av ett fogfel kan läcka förekomma i fogarna till förpackningarna i partiet.

Konsumentkontakt: Konsumenter kan returnera den felaktiga produkten till närmaste detaljhandel som saluhåller produkten.

Tillverkad för: Valio Oy, PL 10, 00039 VALIO. Produktchef Meri Härmälä, tfn 050 398 2967. Konsumentkontakt tfn 0800 0825. Vardagar kl. 9-15, kuluttajapalaute@valio.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Maria Sjöman, tfn 040 351 6884, maria.sjoman at-merkki.gifevira.fi