Eventuellt farlig ingrediens i kosttillskott - återkallelsen breddas

Evira informerade förra veckan 18.6.2012 på sin webbplats om återkallelse av kosttillskottet Jack3D: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/takaisinvedot/?bid=3044

Evira hade via systemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) fått veta att ett kosttillskott som innehåller 1,3 dimetylamylamin (DMAA) importerats till Finland. DMAA är ett ämne som är besläktat med amfetamin och som stimulerar centrala nervsystemet och det har inte konstaterats att ämnet är säkert använt av människan. Flera allvarliga skadeverkningar på hjärtats (Salinger et al. 2011) och hjärnans (Gee et al. 2010) funktioner har inrapporterats, särskilt efter samverkan med koffein, vilket påvisar att DMAA orsakar en allvarlig hälsofara.

Enligt de riskvärderingar som de danska och svenska livsmedelssäkerhetsmyndigheterna gjort lämpar sig DMAA inte som människoföda på grund av de hälsorisker ämnet är förknippat med. Rapporter om DMAA:s eventuella skadeverkningar har inkommit bl.a. i Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA. I USA har The American Food and Drug Administration varnat för kosttillskott som innehåller DMAA och begränsat användningen av dem.

Evira vet att kosttillskott som innehåller ingrediensen i fråga saluhållits i Finland enligt tabellen nedan:

Tabellen i pdf-format:
http://www.evira.fi/files/attachments/se/livsmedel/tillverkning_och_forsaljning/aterkallelser/jack3d_taulukko_sv.pdf


Importör

Produktens handelsnamn

Förpackningsstorlek

Tillverkare

Fitnesstukku.fi, Fitnesstukku Store

OxyELITE Pro

90 kapslar

USPLabs, USA


Crack

600 g

Revolutions, USA


Anabolic Beast

260 g

Star Nutrition, Sweden


Stacker Rush

454 g

Stacker 2 (NVE Pharmaceuticals), USA


Tested BURNER

68 kapslar

Tested Nutrition, Canada


Hemo-Rage

294 g

Nutrex Research Inc., USA


Napalm

315 g

Muscle Warfare. Inc., USA


Lipo-6 Black

120 kapslar

Nutrex Research Inc., USA

Wellneteus Ky

Hemo-Rage

908 g

Nutrex Research Inc., USA

SS-palvelut

Tested BURNER

68 kapslar

Tested Nutrition, Canada

I&P Services Oy/PPS-Shop.fi

Geranamine 40 mg

90 kapslar

Fusion Supplements

Manninen Nutraceuticals

Shock3D

180 kapslar

Manninen Nutraceuticals

Active Nutrition International Oy

Mass Pump 3D

260 g

Mass Nutrition (Active Nutrition International Oy)

Reeni-ravinne.net

Shock3D

180 kapslar

Manninen Nutraceuticals

SF Protein (FinnMax)

FinnMax Fast Track Super Treeniboosteri

150 g

SF Protein (FinnMax)

Ravinnetukku Aikalisä

FinnMax Fast Track Super Treeniboosteri

150 g

SF Protein (FinnMax)

Tampereen Urheilutuote Oy

FinnMax Fast Track Super Treeniboosteri

150 g

SF Protein (FinnMax)

Sportheavy/Rajantaka Oy

Shock3D

180 kapslar

Manninen NutraceuticalsProdukten har sålts till olika håll i Finland särskilt i företagens webbutiker. Några burkar har också sålts i företagens butiker. Återkallelsen gäller alla partier av de ovan nämnda produkterna.

Ovan nämnda företag har meddelat att de upphört med försäljningen av produkterna i fråga. Tillsynsmyndigheterna har instruerat företagen att informera konsumenterna om felen i produkterna och orsaken till återkallelsen och om hur produkterna kan returneras (t.ex. returnering till inköpsstället). I frågor som gäller returneringar ber vi konsumenterna vända sig till företaget som sålt produkten.

På Evira sköts saken av:
Överinspektör Anna Mizrahi, tfn 029530 4295, GSM 050 434 2203, anna.mizrahi at-merkki.gif : 1 kB evira.fi