Eventuellt försvagad hygienisk kvalitet på ett parti nöt- och fröblandningar som saluhållits i K-butiker

Alfmix Oy återkallar ett parti nöt- och fröblandningar man importerat med namnet ” Den Lille Notte Fabrikken SalatMix” från butikerna på grund av försvagad hygienisk kvalitet. Produkten är avsedd för smaksättning av sallader och tillverkningslandet är Kina. Produkten har saluhållits i 28 av K-gruppens Citymarket- och Supermarket-butiker.

Produktens bäst före datum är 19.3.2011 och partiidentifikationen LOT 0203. Konsumenter ombes göra sig av med SalatMix-blandningen och returnera förpackningar med den nämnda dateringen tomma och åtföljda av avsändarens kontaktuppgifter portofritt till adressen Alfmix Oy, Avtalskod 5002512, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE. Konsumenter gottgörs för produkten mot tom förpackning.

Mer information om saken ger på Alfmix Oy Maarit Sajakoski, tfn 040 542 3197, maarit.sajakoski at-merkki.gifalfmix.fi.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Maria Sjöman, tfn 040 351 6884, maria.sjoman at-merkki.gifevira.fi.

Bild på produkten:

152022_dln_salatmix_100g.gif