Fel i påskrifterna på Alexandersbakelse

F.K.Trube Oy i Kuopio har lagt märke till att det finns ett fel i påskrifterna på förpackningen till företagets Alexandersbakelse. Produkten innehåller ägg, men det har inte märkts ut i ingrediensförteckningen. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos äggallergiker. Andra konsumenter kan använda produkten på normalt vis.

Påskriftsfelet gäller produkter märkta med sista förbrukningsdagen 30.9.2013 och tidigare datummärkningar. Produkterna har saluhållits i S-gruppens butiker. För dessa produkters del inleddes återkallelse 23.9.2013.

Mer information ger F.K.Trube Oy: Produktutvecklingschef Katri Lunnas, tfn 044 7668 373, katri.lunnas at-merkki.gif : 1 kB trube.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bild på produkten:
(Foto: F.K.Trube Oy)
aleksanterinleivos.jpg : 29 kB