Felaktig allergenmärkning på sojakross

VitaSeege Oy meddelar om ett fel i märkningarna på förpackningen till sojakross som man marknadsför. På grund av felet återkallas ett parti av produkten med namnet VegeSun Mörk Sojakross 500 g från marknaden. Partiet som har bäst före datummärkningen 01.05.2015 kom till försäljning i K-gruppens butiker sommaren 2013 och förekommer enligt tillverkaren inte längre i butikerna. Enligt tillverkaren gäller felet endast detta parti. 

På förpackningen sägs att produkten är glutenfri. I undersökningar har ändå konstaterats att glutenhalten i produkten överstiger gränsvärdet 20mg/kg. Det är det gränsvärde som i lagstiftningen fastställts för ett glutenfritt livsmedel som sådant som det inköps i butiken. Denna produkt kan orsaka en allergisk reaktion hos personer som är allergiska mot gluten. 

Mer information: VitaSeege Oy: tfn +358 9 825 4100, info /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb vitaseege.fi 

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, mika.varjonen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi 

Bild på produkten:

/files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2014/tumma_soijarouhe_.jpg : 41Kb