Felaktig information om Sorbex Aktivt kol kan orsaka fara

I marknadsförings- och förpackningsmaterialet till kosttillskottet Sorbex som Sabora Pharma Oy marknadsfört har felaktigt påståtts att det använt enligt anvisningarna lämpar sig för behandling av olika förgiftningar. I bipacksedeln rekommenderas att produkten används bl.a. om för stora mängder gifter, såsom alkohol, hamnat i kroppen. Undersökningar har visat att aktivt kol inte binder alkohol och att kol således inte kan användas för behandling av alkoholförgiftningar. Att ta aktivt kol för förebyggande eller behandling av alkoholförgiftning i den tron att det hjälper kan leda till fara. Kosttillskottet Sorbex får inte användas för behandling av några som helst slag av förgiftningar.Av produkten har saluhållits ca 1800 förpackningar (förpackning på 20 kapslar, bäst före 02-2014, partinummer 010111) i 184 apotek på olika håll i Finland.

 Apoteken har instruerats att omedelbart ta bort produkterna från handeln. Personer som köpt av produkten ombes returnera de felaktiga produkterna till inköpsstället eller förpackningen till adressen Sabora Pharma Oy, PL 20, 03601 Karkkila. Inköpet gottgörs.

Mer information om saken i Giftinformationscentralens, Eviras och Fimeas gemensamma pressmeddelande: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/ajankohtaista/?bid=2809

På Sabora Pharma Oy sköts saken av Ansvarig direktör Pekka Leinonen, Sabora Pharma Oy,
tfn 040-580 0059

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av Överinspektör Anna Mizrahi,
tfn 040-685 5196, anna.mizrahi at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Bild på produkten:

sorbex.jpg : 25Kb