Fenno Natura Oy drar bort från försäljning kosttillskottet Womeno på grund av levertoxicitetsmisstankarna som riktas mot silverax

Silveraxrotextraktprodukten Womeno kom ut på marknaden i september 2005 och bäst före -dateringen är 08-2008 och partiidentifikationen 5649.

Enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA och dess kommitté för växtbaserade läkemedel (HMPC) kan silverax eventuellt vara skadligt med tanke på levern. Mer information http://www.laakelaitos.fi/svenska/aktuellt/nyheter/silverax.html

På grund av skadlighetsmisstankarna kan produkten inte anses uppfylla de säkerhetskrav som uppställts för livsmedel i den s.k. allmänna livsmedelsförordningen (178/2002/EG).

Produkten har tillverkats för Fenno Natura Oy och verkställande direktör Christer Fallström, telefon 050 3872 102 bistår med mer information. Fenno Natura Oy har börjat dra bort produkten från marknaden och informerar konsumenterna om saken.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av
överinspektör Sari Sippola, tfn 020 7724 291, 050 464 9354, e-post sari.kankaanpaaat-merkki.gifevira.fi och
överinspektör Taina Rautio, tfn 020 7724 289, e-post taina.rautioat-merkki.gifevira.fi