Figurpasta innehåller små mängder soja

IKEA Oy har återkallat från handeln pastaprodukterna Pastaälgar och Pastaälgar fullkorn som man importerat. Produkten väger 500 gram. Produkten har saluhållits i alla IKEA-varuhus i Finland. 

Produkten har konstaterats innehålla små mängder soja, även om sojan inte nämnts i ingrediensförteckningen. Produkten kan vara farlig för sojaallergiker.

 Produkten började återkallas 1.10.2014 och återkallelsen gäller alla partier av produkten. IKEA instruerar konsumenterna att, om de så önskar, returnera produkten till ett IKEA-varuhus. Inköpet gottgörs.

Mer information ger:
IKEA Oy, Kundservice, telefon (09) 3482 9400

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Sanna Kiuru, telefon 050 461 9388, sanna.kiuru /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

/files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2014/pasta_algar_1.jpg : 110Kb /files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2014/pasta_algar_2.jpg : 75Kb