För mycket bensoesyra i läskdrycker

Gray´s American Store Ab återkallar från handeln två läksdryckspartier som i myndigheternas undersökningar konstaterats innehålla konseveringsmedlet bensoesyra i mängder som överstiger det tillåtna gränsvärdet.

Dryckerna är förpackade i burkar på 355 ml. Produkterna som återkallas är läskdrycken Canada Dry, Ginger Ale med smak av ingefära, bäst före datummärkning 2013-07-18, partiidenmtifikation J07188 och läskdrycken A&W Root Beer med smak av lakrits och anis, bäst före datummärkning 2013-02-06, partiidentifikation J02062.

Felet gäller endast produktpartierna i fråga. På marknaden finns också andra partier av dessa produkter och i dem har inte konstaterats något fel.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Kirsi-Helena Kanninen,
tfn 029 530 4289, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bilder på produkterna:
canada_dry_ginser_ale.jpg : 11 kB

aw_root_beer.jpg : 10 kB