För mycket bly upplöstes ur muggar med julmotiv

Kesko drog 19.11.2007 tillbaka de röd- och vitmönstrade muggarna med ren- och julgransmotiv från marknaden. På området kring muggkanten upplöstes blymängder som överskred de tillåtna gränsvärdena något.

Produkten har saluförts i Citymarketarna. Endast något tiotal muggar såldes före tillbakadragandet. Kesko informerade om saken på Citymarketarnas webbsidor. Konsumenterna kan återlämna produkterna till inköpsstället.

På Evira sköts saken av överinspektör Pirkko Kostamo, tfn 020 77 24236, pirkko.kostamoat-merkki.gifevira.fi