För mycket ftalat i röd chilipasta

De norska tillsynsmyndigheterna har konstaterat för stora mängder diisononylftalat ’DINP’ (RASFF-varning 2007.0260) i röd chilipasta med namnet Rajah Minced Red Chili tillverkad i England. Ftalat har migrerat till produkten från plasttätningen i glasburkens metallock. Produkten strider mot bestämmelserna. Denna produkt har importerats också till Finland.

Produkten är förpackad i en glasburk på 210 g med ett skruvlock av metall. Det berörda partiets bäst före -datum är 10.2007. Produktens importör Fine Foods Oy Ltd har börjat dra bort produkten från marknaden. Produkten har funnits till salu i livsmedelsbutiker överallt i landet. Fine Foods Oy Ltd informerar konsumenterna på sina webbsidor www.finefoods.fi . Där finns också bl.a. en bild av produkten och anvisningar om hur man skall förfara för att få gottgörelse för priset på produkten.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av överinspektör Pirkko Kostamo tfn 020 77 24236, e-post: pirkko.kostamoat-merkki.gifevira.fi