För mycket nickel lösgörs från gallren i fiskrökningslådan Vaeltaja

Pick Import Oy Ltd (fusionerat med Tokmanni Oy 1.7.2009) har återkallat fiskrökningslådan Vaeltaja som tillverkats i Kina (rostfritt stål, storlek 40x13x22,5 cm, levereras med fettplåt och två galler, EAN kod 6416485089760). För mycket nickel lösgörs från rökningslådans galler.

Cirka 1 600 felaktiga rökningslådor har under tiden 22.6. – 20.7.2009 levererats till butikerna Tarjoustalo, Robinhood, Tokmann, Säästöpörssi, Maxi-Makasiini och Maxi-Kodintukku i hela landet. Konsumenter som köpt en rökningslåda kan returnera de felaktiga gallren och lämna sina kontaktuppgifter till dessa butiker. Importören sänder nya galler per post direkt till kunden.

På Evira handhas saken av Arja Kaiponen tfn 020 77 24280, arja.kaiponen at-merkki.gifevira.fi

Bilden av rökningslådan
kuva_vaeltaja_savustuslaatikosta.jpg


Bilden av förpackningen till rökningslådan

kuva-vaeltaja-savustuslaati.jpg