För mycket växtskyddsmedel i chilipaprika

Enligt tullaboratoriets undersökningar innehåller ett parti chilipaprika med handelsnamnet ”Murgiverde punainen chilipaprika” som Inex Partners Oy importerat sådana mängder rester av växtskyddsmedlet metiokarb, som överskrider det tillåtna gränsvärdet. S-gruppen meddelar att man som säkerhetsåtgärd återkallat från handeln alla röda chilipaprikor från den spanska leverantören (Murgiverde S.C.A) i fråga. Dessa chilipaprikor har saluhållits i butikerna Prisma, S-market, ABC, Sale och Alepa i hela Finland.

Importören ber konsumenter bortskaffa produkten med det blandade avfallet. För att få gottgörelse skall konsumenterna returnera förpackningen tom, inköpskvittot eller, om chilipaprikorna köpts i lösvikt, vågetiketten i första hand till inköpsstället eller portofritt till adressen: Inex Partners Oy, Kundretur 601939, PB 35, 00088 S-GRUPPEN.

Mer information ger: Inex Konsumentrådgivning, vardagar kl. 9−13, tfn 010 76 87 322.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Tomi Kekki, tfn 040 727 0504, tomi.kekki at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bild på produkten:

chili.jpg : 294 kB

Foto: Tiina Leppiniemi/SOK