För stora mängder konserveringsmedel i fisksåsen Fish Sauce Monika

Importören Siam House Ky återkallar fisksåsen Fish Sauce Monika från handeln. Produktpartiet konstaterades i Tullaboratoriets undersökningar innehålla för stora mängder konserveringsmedel. Det rör sig om en förpackning på 750 ml och tillverkningslandet är Filippinerna. Partiidentifikationen är 8233 och bäst före datumet 05.02.2012.

Små mängder av produkten har sålts i importörens butik (Satakunnankatu 29, 33210 Tammerfors) och webbutik.

Mer information:
Siam House Ky, Kaj Rönnkvist, tfn 040 085 1631, siamhouse at-merkki.gif : 1Kb siam-house.fi
Evira, Leena Melama, tfn 040 681 5512, leena.melama at-merkki.gif : 1Kb evira.fi