För stora mängder rester av växtskyddsmedel i rovor

I ett finländskt parti rovor har i en undersökning inom ramen för det nationella tillsynsprogrammet konstaterats rester av ett växtskyddsmedel (dimetoat) i en mängd som överskrider gränsvärdet. Överskridningen av gränsvärdet som konstaterades i rovor förpackade av Vihannes-Laitila Oy var betydande. Företaget har återkallat produkten från marknaden. Konsumenterna uppmanas också antingen slänga dessa rovor med blandavfallet eller returnera dem till inköpsstället för att få gottgörelse.

Rovorna som återkallas känns igen på Vihannes-Laitila Oy:s plastpåse på ett kilo. Rovorna i fråga har saluhållits under tiden 11.7. - 15.8.2013.

Mer information ger: Vihannes-Laitila Oy, Tero Nousiainen, tfn 044 348 2814.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Tomi Kekki, tfn 029 530 4242, tomi.kekki at-merkki.gif : 1 kB evira.fi