Förbjudet mineralämne i kosttillskott

Kosttillskott från flera olika tillverkare har tagits bort från marknaden, eftersom de konstaterats innehålla en förbjuden mineralämnesform, magnesiumaspartat. Föreningen i fråga är inte tillåten som källa till magnesium i kosttillskott. 

Vid tillverkning av kosttillskott från användas endast de vitaminer och mineralämnen som räknats upp i bilaga I till Europeiska kommissionens förordning (EG) nr 1170/2009 i de former som räknats upp i bilaga II till samma förordning. Magnesiumaspartat nämns inte bland de tillåtna ämnena i ovan nämnda bilaga II. 

Den förbjudna mineralämneskällan har konstaterats i åtminstone följande produkter:

 Produktens namn  Tillverkningsland
 Manninen Nutraceuticals DAA+ZMA  EU
 NOW Foods ZMA  USA
 Optimum Nutrition ZMA  USA
 SAN Nutrition ZMA Pro  USA
 Scitec Nutrition ZMA  Ungern
 SELF Omninutrition ZMA  Sverige
 Twinlab ZMA Fuel  USA
 Ultimate Nutrition ZMA  USA

 

Produkterna har saluhållits i fitnessbutiker och -webbutiker runt om i Finland. De kommunala tillsynsmyndigheterna har kontaktat företagen som sålt av produkterna som räknats upp ovan och instruerat företagen att informera konsumenterna om felet i produkterna, om orsaken till återkallelsen och om hur produkterna kan returneras (t.ex. till inköpsstället). 

I frågor som gäller returnering ber vi er vända er till företaget som sålt produkten. 

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Anna Mizrahi, tfn 029 530 4295, anna.mizrahi /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi