Förbjudet mineralämne i kosttillskott

I samband med den normala livsmedelstillsynen har konstaterats att en produkt med namnet Hopeavesi från Oy Carno Impex Ltd i Siilinjärvi innehåller en icke godkänd ingrediens. Det rör sig om ett mineralämne med namnet silverlim som inte finns upptaget i förteckningen över ingredienser som får användas i kosttillskott.

Europeiska kommissionen har gett en förordning om vitaminer och mineralämnen som får användas i livsmedel (kosttillskott inberäknade) och om godkända källor till sådana. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har utvärderat säkerheten hos de vitaminer och mineralämnen och de användningsformer som räknats upp i förordningen då de används i livsmedel. Silverlim finns inte med bland de mineralämnen som räknats upp i förordningen och därför kan dess säkerhet använt i livsmedel inte garanteras.

Produkten med namnet Hopeavesi har saluhållits redan i några år, men de sålda mängderna har varit små. Produkten har hållits till salu i hälsokostaffärer och också i detaljhandeln på olika håll i Finland. Produktens förpackningsstorlek är 100 ml. Konsumenterna ombes sluta använda produkten som livsmedel.

Det är möjligt att produkten återkommer till handeln med korrigerade påskrifter på förpackningen. Då marknadsförs produkten inte längre som ett livsmedel utan som en produkt för utvärtes bruk. Företaget har också redan rättat till sin marknadsföring bl.a. på sin webbplats (www.hopeavesi.fi )

Råd till konsumenterna om hur kosttillskott används: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa+elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/ravintolisat/

Mer information ger: Oy Carno Impex Ltd: Katrin Paananen, tfn 050 364 4289 info at-merkki.gif : 1 kB carnoimpex.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Päivi Kanerva,
tfn 050 434 2203, paivi.kanerva at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bild på produkten med korrigerade påskrifter:
(Foto: Oy Carno Impex Ltd)

hopeavesi.jpg : 9 kB