Förbjudet växtskyddsmedel i Risenta ekologiskt linfrö

I Tullaboratoriets undersökningar har isofenfosmetyl 0,025 mg/kg påträffats i produkten. Växtskyddsmedlet i fråga får inte användas i EU.

Produkten har saluhållits i hela Finland.

Konsumentkontakt: Oriola Oy kvalitetschef Ina Tammersalo-Karsten, tfn 010-429 2354, Ina.Tammersalo-Karsten@oriola.com eller produktchef Anna-Maija Toivonen, tfn 010-4292938, anna-maija.toivonen@oriola.com,

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av Ulla Karlström, tfn 040 48 777 98, ulla.karlstrom@evira.fi


  091222_kuva_luomu_pellavansieme.jpg