Förbjudna ämnen i ett kosttillskott avsett för idrottare

Sporttimekka, STBR Star Oy (Tavastehus) och Power Center Oy (Kervo) har återkallat från marknaden ett ungerskt kosttillskott som är avsett för idrottare och som saluhålls under namnet Hot Blood. Enligt en RASFF-varning innehåller Hot Blood trikreatinmalat och trikreatinorotat, vilka i EU betraktas som icke godkända nya livsmedel och vilkas säkerhet inte bedömts.

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Om trikreatinmalatets och trikreatinorotatets säkerhet med tanke på konsumenterna finns enligt de tyska myndigheterna inte tillräckligt med information.

Information om nya livsmedel: Evira.fi-> Livsmedel-> Tillverkning och försäljning-> Nya livsmedel
Information om kosttillskott: Evira.fi-> Livsmedel-> Tillverkning och försäljning-> Kosttillskott

På Sporttimekka sköts saken av Toni Rämö, tfn 045 120 2611

På Power Center Oy sköts saken av Marjo Krishi, tfn (09) 2741641, info at-merkki.gif : 1 kB powercenter.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Eviras sköts saken av överinspektör Sanna Viljakainen,
tfn 050 464 9354, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

hotblood.jpg : 9 kB