Förbjudna mineralämnen i kosttillskott

Active Nutrition International Oy återkallar från marknaden ett kosttillskott, WNT Super Mineral Tabs (förpackning på 60 tabletter), som man importerat och som innehåller förbjudna mineralämnen. Mineralämnespreparatet som tillverkats i Förenta staterna innehåller tillsatt nickel (nickelsulfat), vanadin (natriummetavanadat) och kobolt (koboltaminosyrakelat), vilka enligt kommissionens förordning (EY) nr 1170/2009 inte får tillsättas i kosttillskott eller livsmedel som marknadsförs i EU.

I Finland har produkten saluhållits i webbhandeln (www.mass.fi). Återkallelsen gäller alla tillverkade partier av produkten. Importören har informerat kunderna som köpt av produkten via e-post och bett dem returnera de återstående produkterna till importören.

Mer information i saken ger: Active Nutrition International, Oy Tiina Ollanketo, tfn 044 3030807
På Evira sköts saken av: Överinspektör Anna Mizrahi, tfn 050 434 2203, anna.mizrahi at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Bild på produkten:

super_mineral.jpg : 21Kb