Förpackningsfel: fel produkt i fel förpackning

Felix Abba Oy Ab återkallar ett importerat parti Grandiosa pizza med malet kött och lök från handeln till följd av ett förpackningsfel. Återkallelsen gäller ett parti med förpackningsstorleken 540 g och bäst före datumet 8.5.2012. Återkallelsen gäller inte andra produkter eller andra partier med denna pizza.

Produkten återkallas på grund av att pizza med skinka och paprika av misstag förpackats i en del av förpackningarna för Grandiosa pizza med malet kött och lök. Förutom att produktens ingrediensförteckning och sammansättning inte håller streck innehåller pizzan i fråga också bl.a. sojaprotein, fastän detta inte angetts i ingrediensförteckningen. Produkten kan således vara farlig för sojaallergiker.

Konsumenter kan returnera produkten till närmaste butik som saluhåller produkten i fråga.

Mer information ger: Felix Abba:s konsumentservice, tfn 020 785 4100.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Tytti Itkonen, tfn 020 77 24296, tytti.itkonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Bild på förpackningen:


grandiosa.jpg : 316Kb