Förpackningsfel i djupfrysta grönsaker

Findus Finland Oy meddelar att det i fråga om ett parti Findus Wok Classic 500 g som man marknadsför skett ett fel med den följden att partiet i fråga återkallas från handeln.
På grund av ett fel på förpackningslinjen kan produkten innehålla grönsaker som inte nämnts i ingrediensförteckningen, såsom haricots verts. Haricots verts är en baljväxt och kan sålunda orsaka en allergisk reaktion hos personer som är allergiska mot baljväxter. Andra konsumenter kan använda produkten på normalt vis.

Produkterna i fråga har återkallats från handeln. Återkallelsen gäller ett parti med bäst före datummärkningen 02.2015 och partiidentifikationen 3239 EF. Partiet har saluhållits i hela landet.

Produkter med ovan nämnda partiidentifikation kan returneras till inköpsstället eller så kan förpackningen sändas tom till adressen Findus Finland Oy, Konsumentkontakt, Edesvägen 5, 01610 Vanda. Partiidentifikationen skall framgå av förpackningen. Inköpet gottgörs.

Mer information ger: Findus Konsumentkontakt: telefon vardagar kl. 12-14: 0800 0 4020, asiakaspalvelu at-merkki.gif : 1 kB fi.findus.com

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868 416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bild på produkten:
(Foto: Findus Finland Oy)

findus_pakastevihannekset.jpg : 41 kB