Förpackningspåskrifter på finska och svenska saknas

Unilever Finland Oy tar bort från handeln partier med Viennetta Choco Nut glasstårta, förpackning på 350 g / 650 ml, som man importerat. Produkterna saknar förpackningspåskrifter på finska och svenska. I övrigt är produkten säljbar. Produkten innehåller bl.a. nötter, vetemjöl, havre, mjölk och sojalecitin och kan således vara skadlig för sådana personer, som är allergiska mot dessa ingredienser. Felet medför ingen skada för sådana personer, som inte är allergiska för ingredienserna i fråga och det påverkar inte heller produktens bruksegenskaper.

Från handeln tas bort partierna med bäst före datumet 01.06.2013 och partiidentifikationen L1166CU020 eller L1166DC020.

Produkten har från och med början av november saluhållits i hela landet.

Importören började 4.11.2011 ta bort produkten från handeln. Till konsumenterna har importören gett följande anvisningar:

Personer som köpt av produkten och som är allergiska mot ingredienserna i fråga ombes klippa ut produktens partiidentifikation från förpackningen och därefter slänga produkten med blandavfallet. Den utklippta partiidentifikationen skall sändas till adressen:

KUNDRETUR 6044989
Unilever Finland Oy
Konsumentrådgivningen
PB 96
00101 Helsingfors

Partiidentifikationen kan sändas portofritt som kundretur. Bifoga kontaktuppgifterna (namn, adress, telefonnummer, bankförbindelse) till försändelsen. Vi ersätter konsumenterna för felaktiga produkter.

Mer information ger vår konsumentservice: tfn 0800 130030 (lna)

Mer information ger: Unilever Finland OY: Konsumentservice, tfn 0800130030 (lna)

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868 416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Bild på produkten:

viennetta_choco_nut.jpg : 72Kb