Frön och fröolja av växten chia (Salvia hispanica) som betraktas som ett nytt livsmedel har återkallats från marknaden

Evira har fått veta att Ekenäsföretaget Oy MakroBios Ab importerar och saluhåller frön (90 g och 170 g) och fröolja (100 ml) av växten chia (Salvia hispanica) levererade av företaget Sun & Seed Ltd (UK) (100 ml). Chiafrön och olja pressad av chiafrön betraktas i EU som nya livsmedel och marknadsföring av nya livsmedel förutsätter ett sådant tillstånd, som avses i förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel.

Produkterna har levererats vidare till flera hälsokostaffärer runt om i landet. De största partierna har levererats till Ruohonjuuri Oy (Helsingfors), Ekolo Oy (Helsingfors) och Hyvinvoinnin Tavaratalo Oy (Åbo).

Den finländska företagaren Oy MakroBios Ab har i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna återkallat produkterna från marknaden och informerat butikerna och konsumenterna om saken. Produkterna i lager har returnerats till leverantören i England. Om fröoljan av chia har också lämnats en RASFF-varning (Rapid Alert for Food and Feed).

Personer som köpt av produkterna ombes returnera produkterna till inköpsstället eller importören (Oy MakroBios Ab, Hangövägen 2493b, 10660 Ekenäs). Inköpet gottgörs.

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning.

Det belgiska företaget Columbus Paradigm Institute SA har fått ett positivt beslut från kommissionen att släppa ut frön av växten chia på marknaden (kommissionens beslut 2009/827/EG). Tillståndet är ändå företagarbundet. Sun & Seed Ltd har inte lämnat en sådan anmälan till kommissionen om sina frön som krävs för nya livsmedel och saluhållandet och marknadsföringen av fröna är således inte tillåtet. Saluhållande och marknadsföring av fröolja av chia och livsmedel som innehåller sådan fröolja är inte tillåtet, eftersom man inte alls ansökt om ett sådant tillstånd som avses i förordningen om nya livsmedel för oljan och man inte har tillräckligt med information om produktens säkerhet med tanke på konsumenterna.

Information om nya livsmedel:
Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Nya livsmedel

Mer information:
Oy MakroBios Ab, marknadsföringschef Tove Lazar, tove.lazar@makrobios.fi, tfn 019 4252 029 Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, tfn 020 77 24291