Frysvara med wokgrönsaker återkallas på grund av ett gnagarfynd

Inex Partners Oy on har återkallat följande produktparti: Rainbow wokgrönsaker.
Frysvara, förpackad i plastpåsar på 450 g. Produkten är tillverkad i Belgien.

Bäst före 9.4.2012. Partiidentifikation B 102 04 0099.

En konsument har funnit en mus i en förpackning av produktpartiet.

Produktpartiet har saluhållits från och med 23.4.2010 i S-gruppens kedjor Prisma, S-market, Sale och Alepa.

Konsumenter ombes slänga produkten och returnera den tömda förpackningen med ovan nämnda märkningar till inköpsstället. Den tomma förpackningen kan också returneras åtföljd av avsändarens kontaktuppgifter portofritt till adressen: Inex Partners Oy, Kundretur, Avtal nr 601939, PB 35, 00088 S-Gruppen. Produkten gottgörs mot tom förpackning.
Konsumentkontakter: Inex konsumentrespons vardagar tfn 010 76 87 322, kl. 9-13, kuluttajapalautteet at-merkki.gifinex.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av: överinspektör Taina Niskanen, tfn 050 386 8421 taina.niskanen at-merkki.gifevira.fi

Bild på produkten

wokvihannekset.jpg