Frysvaror ärter-majs-paprika återkallas på grund av ett musfynd

Apetit Pakaste Oy har återkallat följande produktparti:
Apetit ärter-majs-paprika. Frysvara, förpackad i plastpåsar på 200 g.

Tillverkad av Apetit Pakaste Oy, Säkylä.

Bäst före 24.8.2010.

En konsument har påträffat en liten musunge i en förpackning av partiet.
Partiet har sedan slutet av februari saluhållits överallt i Finland bl.a. i S-gruppens, Euromarkets, Valintatalos, Siwas, Stockmanns och Lidls butiker.

Konsumenter ombeds bortskaffa produkten och returnera den tomma förpackningen, av vilken bäst före dateringen (24.8.2010) framgår. Konsumenterna gottgörs för produkten.

Konsumentkontakt: Apetit Pakaste Oy Kuluttajapalvelu, Pl 130, 27801 SÄKYLÄ.
Apetit Pakaste Oy Konsumentservice, telefon 0800 0 4000, klo 10-14, det kostar inget att ringa till numret. E-post: kuluttajapalvelu at-merkki.gifapetit.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av:
överinspektör Maria Sjöman, tfn 040 351 6884, maria.sjoman at-merkki.gifevira.fi