Gelégodis återkallat från marknaden

Följande gelégodis har återkallats från marknaden:

  • Mango Jelly (420 g, bäst före datummärkning: 10/12/2010). Av produkten har importerats 2 lådor à 20 påsar, sammanlagt 40 påsar. Importör: China Market, Åbo.
  • Lychee Jelly (420 g, bäst för datummärkning: 10/12/2010). Av produkten har importerats 2 lådor à 20 påsar, sammanlagt 40 påsar. Importör: China Market, Åbo.
  • Dessert Sunday Jelly Cocon (1012 g, bäst före datummärkning: 25.7.2011). Av produkten har importerats sammanlagt 600 paket. Importör: Vii Voan, Helsingfors.

Gelégodisen Mango Jelly och Lychee Jelly har saluhållits endast i China Markets butik i Åbo. Godiset Dessert Sunday Jelly Cocon har saluhållits endast i Vii Voans butik i Helsingfors.

Geléerna innehåller tillsatsen karragenan (E 407), som i kombination med geléets storlek och intagningssätt (gelén pressas på en gång ur bägaren i munnen) bildar en risk att geléet fastnar i strupen och orsakar kvävning. Saluhållande av gelégodisen är förbjudet i Europeiska unionens medlemsländer i enlighet med kommissionens beslut 2004/374/EG.

Mer information ger:
enhetsdirektör Arja Kaiponen, arja.kaiponen at-merkki.gifevira.fi, tfn 020 77 24280