Gelégodis kan medföra kvävningsrisk

Enligt en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed) som Evira mottagit har till Finland införts gelégodis som kan medföra kvävningsrisk. Godiset är av taiwanesiskt ursprung och det har införts till landet via en holländsk grossist. Till Finland har införts fem olika typer av gelégodis:

1. Coconut jelly 280 g: bäst före datummärkning: 09.04.2013
2. Coconut jelly 1500 g: bäst före datummärkning: 09.04.2013
3. Coconut jelly Lychee 280 g: bäst före datummärkning: 09.04.2013
4. Squez'n'Bites 280 g: bäst före datummärkning: 11.04.2013
5. Squez'n'Bites 1320 g bäst före datummärkning: 11.04.2013

Produkterna i fråga har saluhållits i två butiker; i Värikäs Maailma / Oriental Supermarket, Sörnäs strandväg 3 i Helsingfors och i Uncle Woo, Sandögatan 24 i Vasa. De lokala tillsynsmyndigheterna har säkerställt att produkterna i fråga inte längre saluhålls i dessa två butiker.

På grund av kvävningsrisken skall konsumenterna göra sig av med de ovan nämnda produkterna.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, tfn 029 530 4289, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bild på produkterna:
hyytelomakeiset.jpg : 19 kB