Glass som innehåller aflatoxin har återkallats från marknaden

Tillverkaren Vuonoksen jäätelö återkallar ett parti glass med namnet Vuonoksen jäätelö från marknaden. Partiet konstaterades i Livsmedelssäkerhetsverket Eviras undersökningar innehålla aflatoxin. Det rör sig om förpackningar på 100 ml, 500 ml, 2,5 l och 5 l med bäst före datumintervallen 28.6 - 31.8.2012.

Produkten har saluhållits i gårdens egen butik i Outokumpu, i butiker och kaféer i Joensuutrakten och i små mängder också i Esbo och Kuopio.

Mer information ger:
Gården Vuonosaho, Sari Voutilainen, tfn 044 209 9670, sari.voutilainen at-merkki.gif : 1Kb opaasi.fi
Evira, Kirsi-Helena Kanninen, tfn 040 489 3346, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi