Glutenfria havregryn från Semper innehåller mögeltoxin i en mängd som överstiger det tillåtna gränsvärdet

I Semper glutenfria havregryn har i samband med tillverkarens egenkontroll konstaterats mögeltoxinet deoxynivalenol (DON) i en halt som överstiger det tillåtna gränsvärdet. Produktens bäst före datum är 26.9.2013, klockslagen är 00.00-08.30. Det uppdagade felet gäller inte andra datummärkningar eller klockslag och inte heller andra produkter från Semper.

Enligt Oy Semper Ab har produkten marknadsförts i K-gruppens och S-gruppens butiker på olika håll i Finland. Företagaren har själv vidtagit åtgärder för att återkalla produkten från marknaden. Konsumenter ombes göra sig av med produkten genom att slänga den i blandavfallet och för att få ersättning för produkten returnera förpackningen tom åtföljd av konsumentens kontaktuppgifter (namn, adress och kontonummer) portofritt till adressen Oy Semper Ab, Kundretur, PB 80, 02631 Esbo. Mer information ger: Landschef Ismo Lento, tfn 040 849 8028.


På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av
överinspektör Marika Jestoi, tfn 040 487 7798
marika.jestoi at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Länk till en bild på produkten på Sempers webbplats:
http://www.sempergluteeniton.fi/tuotteet/gluteeniton-kaura