Hårda gryn i kosttillskott i pulverform

Func Food Finland Oy i Tammerfors har informerat om en återkallelse som gäller ett aminosyrapulver med namnet FAST Glutamine avsett för idrottare och konditionstränare. I pulvret som blandas i vätska har påträffats cirka en millimeter stora hårda, plastaktiga gryn. Grynen är silikatgel som hamnat i slutprodukten från råvaruförpackningen. Grynen har använts för att binda fukt under råvaruleveranserna.

Återkallelsen gäller ett parti med förpackningsstorleken 250 gram, bäst före datummärkningen 07112014 och partidentifikationen 13192. Produkten har saluhållits i dagligvarubutiker, i hälsokostaffärer, i sportaffärer och på gym i hela Finland. Återförsäljarna har informerats om saken och produkten återkallas från saluhållningsställena. Konsumenterna har informerats om saken via olika webbportaler och instruerats att returnera produkterna till tillverkaren. Produkterna kommer att bortskaffas.

Mer information ger: Func Food Finland Oy: Jarkko Jokinen, tfn 0400 612014, jarkko.jokinen at-merkki.gif : 1 kB funcfood.com

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bild på produkten:
(Foto: Func Food Finland Oy)
glutamine.jpg : 53 kB