Hydroxycut-produkterna har dragits bort från marknaden

Hydroxycut-produkter misstänks ha orsakat leverskador. Produkterna marknadsförs speciellt för fettförbränning. Alla importörer och återförsäljare i Finland har som försiktighetsåtgärd dragit bort alla Hydroxycut-produkter från marknaden. Produkternas köpare har nåtts och de har informerats om bortdragningen. Om konsumenterna har ytterligare frågor kan de kontakta dem som säljer produkten:

Wellneteus Ky: Harri Puusjärvi, telefon 040 772 27262
Wellmax / Health Trends Oy: Jutta Candolin-Kolu, telefon 02 2511 555
Aminopörssi: Ari Tervo, telefon 040 5518307

När det gäller den svenska näthandeln Fitnesstukku, som ger betjäning på finska, har Livsmedelssäkerhetsverket Evira överfört ärendet till myndigheterna i Sverige.

Evira uppmanar konsumenterna att sluta använda Hydroxycut-preparat. Om man får symptom som är typiska för leverskador såsom försämrad aptit, illamående, kräkningar, buksmärtor, trötthet, mörk urin eller gulfärgad hud är det skäl att uppsöka läkare.

Ytterligare information: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/aktuellt/?bid=1560  

Vid Evira sköts ärendet av: Överinspektör Minna-Maija Väänänen, telefon 020 77 24295, minna-maija.vaananen at-merkki.gifevira.fi (22.6.2009 ->) eller överinspektör Sari Sippola, telefon 020 77 24283, sari.sippola at-merkki.gifevira.fi