Icke godkänt genmodifierat ris LLRICE601 i produkter från Kesko Livs

Följande risprodukter:

  • Menu mörkt ris 10 kg, avsett för storkök, bäst före datum 06.03.2007
  • Menu vildrisblandning 5 kg, avsedd för storkök, bäst före datum 16.5.2008 och 8.6.2008
  • Pirkka vildrisblandning 1 kg, avsedd för detaljförsäljning, bäst före datum 16.6.2008
  • Pirkka snabbris 4 x 125 g, avsett för detaljförsäljning, bäst före datum 16.06.2008 och 01.09.2008

innehåller icke godkänt genmodifierat ris LLRICE601. Genmodifierade livsmedel får inte marknadsföras inom Europeiska gemenskapen, om de inte godkänts av EU.

Kesko Livs har låtit tillverka produkterna och produktforskningschef Matti Kalervo ger mer information på telefonnumret 010 5322536 eller 050 3064081. Kesko Livs har börjat dra bort produkterna från marknaden och informerat sina kunder och K-affärerna om saken.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av överinspektör Sari Sippola, tfn 020 77 24291, e-post förnamn.efternamnat-merkki.gifevira.fi  Menu mörkt ris 10 kg

elintarvikkeet/takaisinvedot/menu_tumma_riisi.jpg

Menu vildrisblandning 5 kg

elintarvikkeet/takaisinvedot/menu_villiriisisekoitus.jpg

Pirkka vildrisblandning 1 kg

elintarvikkeet/takaisinvedot/pirkka_villiriisisekoitus.jpg

 Pirkka snabbris 4 x 125 g

elintarvikkeet/takaisinvedot/pirkka_pikariisi.jpg