Ingefärapulver återkallas på grund av salmonella

I malen ingefära som saluhålls under varumärket Soria Natural, partinummer 0117, har påträffats salmonella. Förpackningsstorleken är 75 gram. Importör för Soria Natural i Finland är Natura Media Oy.

Av produkten har efter slutet av mars saluhållits allt som allt något under hundra påsar i hälsokostaffärer på olika håll i Finland. Importören har redan tagit bort partiet i fråga från handeln. Konsumenter ombes bortskaffa produkten eller returnera den till inköpsstället eller kontakta importören för att få gottgörelse.

Mer information: Natura Media Oy tfn 02 432 0899, asiakaspalvelu /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  naturamedia.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, mika.varjonen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Bild på produkten:

/files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2014/inkivaari.jpg : 31Kb

(Foto: Natura Media Oy)