Inlagd vitlök som innehåller för mycket sulfit återkallas från marknaden

Siam Flower i Kuopio återkallar från handeln inlagd vitlök med namnet Thai Dancer, Pickled Garlic, som man infört i landet och som innehåller sulfit i en mängd som överstiger det tillåtna gränsvärdet. Sulfiten har inte heller nämnts i påskrifterna på förpackningen till produkten. Produktens partiidentifikation är 11961 och bäst före datumet är 12.5.2014. Produkten har tillverkats i Thailand och den har saluhållits i förpackningar på 737 gram.

Produkten har saluhållits i importörens egen butik i Kuopio. Om konsumenter har produkter av partiet i fråga, ombes de returnera produkten till inköpsstället.

Mer information ger Seppo Karvonen, Siam Flower, tfn 0500 373333, seppo.siamflower at-merkki.gif : 1 kB gmail.com

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av
Överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, tfn 029 530 4289 tai 040 489 3346,
kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bild på produkten:

pickled_garlic.jpg : 25 kB