Jäsningsreaktion i förpackning med plommon

Påsar med Sunsweet katrinplommon (200 g) som saluhållits i hela landet har konstaterats uppsvullna med gas. Gasen är ett tecken på att plommonen sannolikt jäser. Importören Lejos Oy har instruerat butikerna att återkalla och bortskaffa alla partier med partiidentifikationerna:

Med bäst före dateringen 01/12 partierna: 19401607, 19501607, 19601607, 19701607, 20001607, 20101607, 20201607, 20301607, 20701607, 20702607, 20802607, 20801607, 21001607

Med bäst före dateringen 02/12 partierna: 21701607, 22301607, 22401607, 22501607, 22601607, 23701607, 26801607

Konsumenter ombes kontrollera om påsen eventuellt är uppsvullen, om man stöter på produkter av de ovan nämnda partierna. Om påsen är svullen, är det bäst att lämna den oöppnad och returnera den åtföljd av avsändarens kontaktuppgifter till Lejos Oy på postadressen:

Kundretur
Lejos Oy
Avtal 612003
PB 78
00101 Helsingfors

Mer information ger:
Lejos Oy:s konsumentrespons, tfn 0207 413 800 kl. 9–16, kuluttajapalaute at-merkki.gif : 1Kb lejos.fi

På Evira sköts saken av överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 020 77 24271, annika.pihlajasaari at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Bild på produkten:

sunsweet_luumu_200g.jpg : 16Kb