Julglögg importerad av Pentik Oy innehåller för stora mängder bensoesyra

Pentik Oy har återkallat julglögg (68 cl) som man låtit tillverka i Sverige och som i Tullaboratoriets undersökningar visat sig innehålla bensoesyra i mängder som överskrider det tillåtna gränsvärdet. Det förekommer också fel i produktens ingrediensförteckning. Produkternas bäst före datum är 28.2.2012 och partiidentifikationen 07092012 bnr 236.

Största delen av produkterna har saluhållits i kedjan Pentiks butiker i hela landet. Små mängder av produkten har saluhållits i varuhusen Sokos och i Tallink Siljas fartygsbutiker.

Mer information om saken på Pentik Oy ger Mervi Kataja-Määttä, tfn 0207 220 200, mervi.kataja-maatta at-merkki.gif : 1Kb pentik.com
På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, tfn 020 77 24289, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Bild på produkten

glogi.jpg : 5Kb