Jungfrutékapslar (Jiangzhi Tongshu, San, Virgin Tea) som bestrålats i strid mot bestämmelserna har återkallats från marknaden

I tullaboratoriets undersökningar har framkommit att jungfrutékapslar med namnet Dr. Chen Patika Virgin Tea (förpackning på 80 x 500 g, bäst före 201209) importerade av Delivet Oy innehåller material som bestrålats i strid mot bestämmelserna.

I Finland får inte finnas på marknaden andra bestrålade livsmedel än torkade kryddörter, kryddor och kryddväxter och till Finland får inte heller importeras andra än ovan nämnda bestrålade livsmedel. Bestrålningen av livsmedlen skall dessutom vara utförd i en i EU godkänd bestrålningsanläggning.

Produkten har saluhållits i Luontaistuote Päivänpaiste Ky i S:t Michel och små mängder också i andra hälsokostaffärer i hela landet och i Hyvinvoinnin Tavaratalo Oy:s webbutik. Den finska importören och marknadsföraren Delivet Oy har informerat sina återförsäljare om saken och återkallat produkten från marknaden. Återförsäljarna har informerat sina kunder om saken i sina butiker. Om saken har också lämnats en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed).

Information om bestrålning av livsmedel:
Evira.fi > Livsmedel > Tillsyn och företagare > Bestrålning av livsmedel

Mer information ger:
Delivet Oy, Kari Määttänen, kari.maattanen at-merkki.gifdelivet.com, tfn 044 782 8228
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gifevira.fi, tfn 020 77 24291

Bilden på produkten

forte.jpg