Karelian Lihajaloste Oy:s återkallelse verkställd

Evira informerade 22.3.2013 om ett märkningsfel, där DNA från hästkött hade påträffats i kebabflarn. Företagaren, Karelian Lihajaloste Oy, har vidtagit nödvändiga återkallelseåtgärder i saken.

Det rörde sig om en lösviktsförsäljningsprodukt med sista förbrukningsdatumet 23.3.2013. Produkten konstaterades innehålla 1-5 procent DNA från hästkött. Produkten har saluhållits i lösvikt i företagarens fabriksbutik och i butikerna Prisma och S-market Rantakatu i Joensuu.

Mer information ger: Karelian Lihajaloste Oy: Martti Puustinen, tfn 0500 851 851

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av enhetschef Kyösti Siponen, tfn 050 386 8412, kyosti.siponen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

(Länk till pressmeddelandet 22.3.2013: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/aktuellt/?bid=3404)