Kebaber och kebabflarn återkallas från handeln på grund av hästköttsfynd

Pouttu Oy återkallar följande produkter från handeln:

- Pouttu Kebabflarn, 300 g, sista förbrukningsdag 2.3.13, tillverkare Pouttu Oy
- Pirkka Kebabflarn, 200 g, sista förbrukningsdag 4.3.13, tillverkare Pouttu Oy
- Pouttu XXL-kebab, 265 g, sista förbrukningsdag 2.3.13, tillverkare Pita Finland Oy
- Pouttu Pita Kebab, 185 g, sista förbrukningsdag 2.3.13, tillverkare Pita Finland Oy
- Pouttu Snadi Kebab, 120 g, sista förbrukningsdag 2.3.13, tillverkare Pita Finland Oy

Produkterna har saluhållits i detaljhandelskedjor i hela landet. Man beräknar att det finns cirka 1 500 kg kebaber och cirka 4 000 kg kebabflarn på marknaden.

Felaktiga produkter kan returneras till den butik där de inköpts. Mer information om hur man går till väga vid returnering ger vardagar kl. 13-15 Pouttus konsumenttjänst på det avgiftsfria servicenumret 0800 30 000 .

Hästkött är inte hälsovådligt.

Mer information ger:
Pekka Kosonen, verkställande direktör, Pouttu Oy, tfn 040 043 1471, pekka.kosonen at-merkki.gif : 1 kB pouttu.fi.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av enhetschef Arja Kaiponen, arja.kaiponen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi, tfn 029530 4280.