Kebabflarn återkallade på grund av bristfällig spårbarhet

Ab Korv-Görans Kebab Oy har i enlighet med instrueringen från myndigheterna återkallat kebabflarn som innehåller nötkött. Man har inte kunnat utreda ursprunget för nötköttet som använts i produkterna, eftersom spårbarhetsinformationen är bristfällig. Därför kan en hälsofara inte uteslutas.

Exakta identifikationsuppgifter om produkten finner du i denna tabell. (xlsx, 24 kb)
Exakta identifikationsuppgifter om produkten finner du i denna tabell. (pdf, 93 kb)

Mer information ger:
Ab Korv-Görans Kebab Oy: Verkställande direktör Gustav Granholm, tfn 050 5123675,
gustav at-merkki.gif : 1 kB kebab.cc
På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 029 530 4782, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi