Kebabprodukter återkallade på grund av bristfällig spårbarhet

Beofood Oy i Karleby har i enlighet med instrueringen från myndigheterna återkallat kebabprodukter som innehåller nötkött. Man har inte kunnat utreda ursprunget för nötköttet som använts i produkterna, eftersom spårbarhetsinformationen är bristfällig. Därför kan en hälsofara inte uteslutas.

Exakta identifikationsuppgifter om produkten finner du i denna tabell. (xlsx, 24 kt)
Exakta identifikationsuppgifter om produkten finner du i denna tabell. (pdf, 95 kt)

Mer information ger:
Beofood Oy: Ahmet Basaranoglu, tfn 0207 118 660, ahmet at-merkki.gif : 1 kB beofood.com
På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi