Knackkorv från Atria saknar påskrift om soja

Atria Finland Ab har i sin egenkontroll konstaterat att produkten Atria 900g Skinnfri knackkorv innehåller små mängder soja. Påskrift om sojan saknas ändå i ingrediensförteckningen. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos personer som är allergiska mot soja. Andra konsumenter kan använda produkten på normalt vis.

Partierna som återkallas har saluhållits i en veckas tid i K-gruppens butiker. Partierna som återkallats från handeln känns igen på märkningen om sista förbrukningsdagarna 21.2.2013 och 28.2.2013.

Mer information ger Atria Finland Ab:s konsumentkontakt, tfn 0800 128 742. Atria gottgör konsumenterna för medförda ekonomiska förluster.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868 416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi
och från och med 6.2.2013 överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, tfn 050 557 6414, annika.nurttila at-merkki.gif : 1 kB evira.fi