Konserverad skivad ananas med namnet Harvin Pineapple slices (565 g) (parti L2312A1324 - 31.12.2013) innehåller för mycket tenn

 Harvin Pineapple slices in pineapple juice (ananasskivor i egen juice) 565 g (parti L2312A1324 - 31.12.2013) marknadsförda av Lidl Finland Kb innehåller tenn i mängder som överskrider gränsvärdet (200 mg/kg) i EG-förordningen (1881/2006). Det tillverkade partiet märkt med ovan nämnda partinummer har 23.12.2011 återkallats från Lidl Finland Kb:s butiker. Produkten har saluhållits i Lidl Finland Kb:s butiker. De lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna säkerställer att produkten i fråga inte längre saluhålls.

Personer som köpt av produkten ombes returnera produkterna av partiet i fråga till Lidl:s butik åtföljda av personens kontaktuppgifter. Partiidentifikationen skall framgå av produkten.

Mer information ger Lidl Finland Kb:s kundtjänst 0800 05435, mån-fre kl. 9 –17. Det kostar inget att ringa till numret. E-post: asiakaspalvelu at-merkki.gif : 1Kb lidl.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket sköts saken av sektionschef Pirkko Kostamo,
tfn 050 3868436, pirkko.kostamo at-merkki.gif : 1Kb evira.fi.

_ananas1.jpg : 137Kb