Kosttillskott som innehåller afrikansk mango har återkallats från marknaden

Ett företag med namnet Neutori (Primus72 Oy) meddelar att man återkallat ett kosttillskott med namnet African Mango från handeln. Fruktextraktkapslarna African Mango innehåller frukten Irvingia gabonensis, som i EU betraktas som ett förbjudet nytt livsmedel.

Produkten har saluhållits i företagets webbutik (www.nopea-laihdutus.fi) i förpackningar på 60 kapslar. Preparatet saluhålls inte längre och inkomna beställningar levereras inte. Om återkallelsen kommer också att lämnas en RASFF-varning (Rapid Alert System For Food and Feed).

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel kräver ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Säkerheten hos afrikansk mango eller frukten Irvingia gabonensis har inte bedömts och därför får produkter som innehåller sådan varken saluhållas eller marknadsföras.

Information om nya livsmedel: Evira.fi> Livsmedel> Tillverkning och försäljning> Nya livsmedel

På Neutori (Primus72 Oy) sköts saken av Hannu Ala-Harja, tfn 040 448 5904,
hannu at-merkki.gif : 1 kB primus72.com

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Sanna Viljakainen,
tfn 050 464 9354, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bild på produkten

Foto: Neutori (Primus72 Oy)

africanmango.jpg : 9 kB