Kosttillskott som innehåller icke godkända nya livsmedel och potensläkemedel återkallas från marknaden

Penelo Oy återkallar från marknaden kosttillskott som man importerat och som i tullaboratoriets undersökningar konstaterats strida mot bestämmelserna. Företaget har sålt produkterna i sin webbutik www.mielihyva.fi till enskilda konsumenter.

Två kosttillskott konstaterades innehålla icke godkända nya livsmedel vilkas säkerhet inte utvärderats. Det ena kosttillskottet (African Mango Extreme) innehöll växten Irvingia gabonensis och det andra (Pure Amazon Acai Slim Atox) växten Hoodia gordonii. Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning.

Ett av kosttillskotten (4 Play for men) innehöll det potenshöjande läkemedlet tadalafil. Ämnet nämns inte i kosttillskottets ingrediensförteckning. Hos vissa konsumentgrupper kan ämnet orsaka allvarliga hjärtrelaterade skadeverkningar och därför anses det inte säkert i livsmedel.

Alla produkter saknade också förpackningspåskrifter på finska och svenska och de obligatoriska varningsmärkningarna på kosttillskott.

Det ovan nämnda företaget har upphört med försäljningen av preparaten i fråga. Företaget har nått alla sina kunder via e-post och ombett dem returnera produkterna till företaget. I frågor som gäller returneringar ombes konsumenterna vända sig till det företag som sålt produkten.

Information om produkterna
1. Benämning: African Mango Extreme
Mängden innehåll: 60 kapslar
Bäst före datum: 30 APR 2015
Tillverkningsland: Förenade kungariket (UK)

2. Benämning: Pure Amazon Acai Slim Atox
Mängden innehåll: 60 kapslar
Bäst före datum: 21 MAR 2015
Tillverkningsland: Förenade kungariket (UK)

3. Benämning: 4 Play for men
Mängden innehåll: 10 kapslar
Bäst före datum: 02/15
Tillverkningsland: Förenade kungariket (UK)


Mer information i saken ger:
Penelo Oy: Vesa Ylösmäki, tfn040 726 4509

På Evira sköts saken av:
Överinspektör Anna Mizrahi (kosttillskott), tfn 050 434 2203, anna.mizrahi at-merkki.gif : 1 kB evira.fi
Överinspektör Sanna Viljakainen (nya livsmedel), tfn 050 464 9354, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

african.jpg : 14 kB

4play.jpg : 5 kB