Kosttillskottet Double Touch som kan innehålla läkemedel, återkallas från marknaden

Vid den undersökning som Livsmedelssäkerhetsverket Evira har låtit göra vid Tullaboratoriet hittades två sildenafil-liknande läkemedel, sildenafilition och dimetylsildenafilition, i kosttillskottet Double Touch. Sildenafil är den aktiva substansen i läkemedlet Viagra (erektionsläkemedel). Läkemedelsverket har klassificerat nyssnämnda sildenafilition som läkemedel och preparat som innehåller det ämnet likställs med receptläkemedel.

Användning av produkten Double Touch kan orsaka allvarlig hälsorisk för dem som lider av hjärt- och kärlsjukdomar och därför måste sådana omedelbart sluta använda produkten. Om en konsument har fått eller misstänker sig ha fått biverkningar av kosttillskottet ska han kontakta läkare. Biverkningar ska också anmälas till den egna kommunens livsmedelstillsynsmyndigheter.

De sildenafil–liknande ämnen som påträffats i produkten Double Touch har ingen tidigare användningshistoria som livsmedel. Därför strider produkten också mot lagstiftningen om nya livsmedel (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 258/97).

Konsumenterna uppmanas returnera produkten till den plats där de köpt den.

Produktinformation
Namn: Double Touch kosttillskott för män
Tillverkat för: Made4Share Oy, www.made4share.com
EAN: 6 430030 010023
Återkallelsen gäller alla partier av produkten

Ytterligare information ger:
Priapro Oy (tidigare Made4Share Oy): Jaana Rouvali Tel. 045 230 6793

Vid Evira sköts ärendet av:
Överinspektör, Anna Mizrahi, tel. 020 77 24248/0400 616 456, anna.mizrahi at-merkki.gifevira.fi
Överinspektör, Minna-Maija Väänänen, tel. 020 77 24295/ 050 434 2203,
minna-maija.vaananen at-merkki.gifevira.fi

Bilden på produkten:

double_touch.jpg